Vietnamese

Thông tin Cần biết

Công ty Dịch thuật L.A. là công ty dịch vụ ngôn ngữ có văn phòng chính ở Hoa Kỳ và các chi nhánh tại Ac-hen-ti-na, Trung Quốc, Hàn Quốc. Chúng tôi có Viện Dịch thuật và Phiên dịch L.A chuyên dạy các học viên về dịch thuật và phiên dịch với những ngôn ngữ khác nhau. Viện này được chứng nhận của Luật Liên bang trong việc tuyển chọn học viên nước ngoài. Hiện nay, Viện L.A cung cấp nhiều lĩnh vực liên quan đến giáo dục ngôn ngữ và các dịch vụ sau đây.

Trung tâm Dịch thuật và Phiên dịch
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch tốt nhất về chất lượng được đảm bảo và trả kết qủa đúng hẹn. Các chuyên gia của chúng tôi, là những nhà dịch thuật và người phiên dịch tốt nhiệp từ các trường hàng đầu và liên lạc qua mạng, cung cấp cho bạn một kết quả chính xác nhất và dịch phù hợp với văn hóa cho bất kỳ đòi hỏi của công việc nào.

Thạc sỹ Văn chương trong Dịch thuật và Phiên dịch
Văn phòng chính của chúng tôi ở Los Angeles, California đào tạo Thạc sỹ Văn chương trong Dịch thuật và Phiên dịch, với chương trình học 2 năm bao gồm 48 học phần. Các sinh viên được đào tạo chuyên sâu về luật, y học, tổ chức các cuộc điều trần về dịch thuật và phiên dịch và được trang bị đầy đủ để nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Chương trình Dịch thuật và Phiên dịch 1 năm: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa phổ thông, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng A-rập, tiếng Ac-mê-ni
Chương trình chứng nhận một năm thông qua 24 học phần là nhằm chuẩn bị cho sinh viên được Bang California cấp chứng chỉ. Viện Dịch thuật và Phiên dịch LA cung cấp đào tạo chuyên về tiếng Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa phổ thông, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng A-rập, tiếng Ac-mê-ni

Tiếng Anh là Ngôn ngữ thứ Hai
Chương trình dạy Tiếng Anh là Ngôn ngữ thứ Hai nhằm cung cấp cho sinh viên ngoại quốc trong việc học tập tại Hoa Kỳ. Các lớp học với nhiều lựa chọn đa dạng bao gồm dạy theo nhóm nhỏ, các chương trình môi trường tiếng Anh cho cá nhân và các chương trình văn hóa năng động.

Nhiệm vụ Đào tạo Ngôn ngữ 6 tháng
L.A. có các Phiên dịch viên cho hầu hết tất cả ngôn ngữ được Bang California chứng nhận và Viện Dịch thuật và Phiên dịch LA có một nhóm phiên dịch viên này sẵn sàng cung cấp đào tạo ngôn ngữ theo yêu cầu cho các nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phép, hoặc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các Dịch vụ Dịch thuật và Phiên dịch khác nhau của chúng tôi

Các Dịch vụ của chúng tôi
Tại Viện Dịch thuật và Phiên dịch, chúng tôi cung cấp hầu hết các dịch vụ trọn gói dịch thuật và phiên dịch trong vùng Los Angeles. Bất cứ khi nào bạn cần nhà ngôn ngữ cho một sự kiện đặc biệt hoặc dịch thuật cho một buổi họp, các chuyên viên tư vấn có chứng chỉ của chúng tôi có thể thực hiện các công việc này.

Các Dịch vụ Phiên dịch

 • Hội nghị qua điện thoại
 • Các cuộc họp thương mại
 • Về Pháp luật, Y học và Tổ chức các cuộc Điều trần
 • Hội thảo về Học thuật

Các Dịch vụ Dịch thuật

 • Tài liệu về Thương mại và pháp luật
 • Các bằng sáng chế
 • Dịch thuật liên quan đến chính phủ, khoa học và học thuật
 • Dịch trang Web
 • Xác nhận bản dịch cho các dịch vụ liên quan quốc tế
 • Sách hướng dẫn

Các Dịch vụ Tư vấn

 • Tư vấn về văn hóa
 • Môi giới thương mại quốc tế
 • Hợp tác hội thảo thương mại

Chúng tôi hiện đang đem đến cho bạn các dịch vụ đa dạng tốt nhất liên quan đến dịch thuật cũng như phiên dịch. Vui lòng kiểm tra phần sau của trang Web này để biết thêm chi tiết. Trong lúc này, đừng ngần ngại gọi cho Viện Dịch thuật và Phiên dịch LA để biết thêm chi tiết về bất kỳ các dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được phục vụ bạn!

Muốn có dịch vụ về dịch thuật và phiên dịch tốt nhất, ngay bây giờ liên hệ với Viện Dịch thuật và Phiên dịch LA.

Giá dịch vụ:  $.15 -.32 một từ cho phiên dịch

$250-$450 cho phiên dịch có chứng chỉ trong 3 giờ

và $500-$900 trong 6 giờ

Chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu

Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo Giờ Tiêu chuẩn Thái Bình Dương

Trang Web của chúng tôi:
https://www.latranslation.com

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng:

Viện Dịch thuật và Phiên dịch LA
2975 Wilshire Boulevard, Suite 205
Los Angeles, CA 90010-1141
Điện thoại: (213) 385-7781
Fax:213) 385-7784
Số miễn phí:(866) 327-1004
info@latranslation.com

Leave a Reply